English information page
vc Majella

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft als doel om invulling te geven aan het sponsorbeleid van de vereniging. Dit sponsorbeleid houdt onder meer in dan we telkens op zoek zijn naar partners waarmee we kunnen samenwerken om (financieel) voordeel te behalen voor Majella als vereniging. Hierbij zoeken we naar partners die aansluiten bij de doelgroep van de leden van Majella (in de leeftijd van 20-45 jaar, werkend, wonend in de stad even eventueel met kinderen).

De sponsorcommissie onderhoudt contact met de huidige sponsors van Majella, zoekt naar nieuwe sponsors en geeft invulling aan de samenwerkingsvormen die afgesproken worden. Recent heeft onze huidige sponsor Van Doorn Makelaardij de samenwerking met Majella voor een periode van 3 jaar verlengd en uitgebreid.

Heb jij een idee voor een vorm van sponsoring die past bij Majella of wil je meedoen aan de sponsorcommissie? Laat dat dan aan eens van ons weten: sponsorcommissie@vcmajella.nl

De sponsorcommissie bestaat momenteel uit (vlnr):

  • Nils van Ipenburg (H1)
  • Karin Leboraga ( D5)
  • Jente Andriessen (D1)
  • Erwin Mulder (H4)
  • Claire Leusink(D1)