English information page
vc Majella

Technische Commissie


Het doel van de Technische Commissie (TC) is, namens de vereniging het realiseren van de randvoorwaarden voor een zo sportief, leuk en succesvol mogelijk volleybalseizoen voor teams, trainers en coaches van Majella. Focus ligt op de reguliere competitie.

De TC is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op het technische beleid van de vereniging. De TC maakt hierbij gebruik van het (technische) Beleidsplan als leidraad. Ze vergaderen meermalen per jaar, waarbij de piek in het na- en voorseizoen ligt.

De TC bestaat uit:


Naam (team) Rol Teammanager van
Ruben (H2) Voorzitter D3 en D4
Petra (D2) Administratie Bond/Invallers H1
Marinka (D4) Penningmeester H3 en H4
Marieke (D4) Secretaris D5 en D6
Michiel (H3) Materialen D1 en D2
Mark (H3) Trainers en opleidingen H2

Heb je vragen of opmerkingen of wil je de TC komen versterken? Neem dan contact op via tc@vcmajella.nl of spreek één van de leden persoonlijk aan.

De taken van de TC bestaan onder andere uit:

 • Indeling teams en trainers.
 • (On)betaalde trainers en coaches benaderen voor het volgend seizoen
 • Indeling/rooster maken met betrekking tot zaalindeling voor het trainingsschema.
 • Aanspreekpunt voor leden, trainers, coaches en bestuur.
 • Begeleiding nieuwe leden (indelen en trainers/teams op de hoogte stellen).
 • Overzicht houden op invallers, om te voorkomen dat mensen zich te hoog of te laag vastspelen.
 • Actuele informatie over trainingsschema d.m.v. de TC-nieuwsbrief.
 • Ondersteunen van trainer en coaches.
 • Extra trainingsfaciliteiten aanbieden om kans te vergroten op halen (team)doelstelling.
 • Verzamelen en evalueren van de wensen van de leden voor het volgend seizoen (via enquête) en tevens beoordelen van individuele spelers d.m.v. een trainersbeoordeling en door te kijken bij trainingen in april/mei en augustus/september.
 • Formuleren teamdoelstellingen.

Dit formulier alleen invullen als je door de TC in een team geplaatst bent.

  MeetrainendCompetitiespelend*

  scheidsrechtertrainercoach

   

  De volgende vrijwilligersfunctie zou ik willen vervullen (bijv. bestuur, scheidsrechterscoördinator, TC, redactie, feestcie, beachcie, shirtcie, kascie, sponsorcie, trainer/coach, regioscheidsrechter):

   

  Voltijd student (kopie kaart inl.)U-pas houder (kopie pas inl.)

   

  Hierbij meldt ondertekende zich aan als lid van vc Majella en conformeert zich verder naar de Statuten en het Huishoudelijke Reglement van vc Majella. Tevens verleent onderstaande hierbij tot wederopzegging machtiging aan vc Majella om van de hierboven vermelde IBAN bedragen af te schrijven wegens contributie in twee gelijke termijnen (in overleg met de penningmeester kunnen andere termijnen worden afgesproken). Op deze machtiging zijn de algemene incassovoorwaarden van toepassing, waaronder een weigeringstermijn van 56 dagen welke in gaat op de datum van afschrijving.
  De persoonsgegevens op dit formulier zullen verwerkt worden volgens onze privacyverklaring (https://www.vcmajella.nl/cms3/privacyverklaring/).

  *Bij inschrijving als competitiespelend lid moet er ook een digitale pasfoto geupload worden.

  Deze moet voldoen aan de volgende eigenschappen:

  • Het dient een actuele, goedlijkende pasfoto te zijn.

  • Van voren genomen (oriëntatie portrait)

  • Ogen goed zichtbaar

  • Kleurenfoto

  • Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan

  • Resolutie 600x800 pixels

  • Verhouding 3x4

  • Bestandsgrootte 256 tot 512 kb

  Wanneer je je als student of u-pas-houder inschrijft, kan je hier het kopietje van je studentenkaart of u-pas bijvoegen: