English information page
vc Majella

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersonen (Linda de Heer en Peter Heemskerk) (VCP’s) zijn binnen Majella het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over onder andere seksuele intimidatie (SI) of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.). In het beleidsdocument vertrouwenscontactpersoon wordt stapsgewijs de handelwijze van de VCP beschreven in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. In dit document staan ook de contactgegevens van beide VCP’s.

Daarnaast is er bij de Nevobo ook een VCP, voor meer informatie zie: website Nevobo.