English information page
vc Majella

Majella mondkapjes

Beste leden,
Zoals ik al in de Corona-appgroep heb gedeeld met de Corona-verantwoordelijke in de teams, zullen we vrijdag voorafgaand aan de wedstrijden aan elk team Majella-mondkapjes uitreiken. De bedoeling is dat deze mondkapjes in de Galgenwaard, maar ook bij uitwedstrijden echt gedragen gaan worden. Uiteraard mag je er ook voor kiezen om een eigen mondkapje te dragen. Belangrijk hierbij is dat de mondkapjes géén vervanging zijn voor afstand houden.
Het gebruik van mondkapjes, maar ook alle andere Corona-maatregelen zijn terug te vinden op de Majella-site (https://www.vcmajella.nl/cms3/informatie/corona/). Als er wijzigingen zijn, zullen we het hier aanpassen en communiceren in de Corona-appgroep. Daarnaast geldt er vanaf vanavond ook een verplichtte looproute op de thuisavonden, ook dit is terug te vinden op de Majella-site.
  • Zet het mondkapje op voordat je de Galgenwaard of andere hal binnen komt.
  • Houd je mondkapje op totdat je begint met warmlopen.
  • Houd bij de uitleg van oefeningen, een rust/watermoment, time-out en tussen de sets netjes afstand van elkaar.
  • Tellers, zaalwacht en wisselspelers dragen een mondkapje (kijk bijv als mid/libero wat hier handig en haalbaar bij is).
  • Zet je mondkapje direct na de training of wedstrijd weer op en verlaat de hal ook weer zo snel mogelijk.
We begrijpen als bestuur dat er meerdere meningen en inzichten zijn over Corona en mondkapjes, maar dit beleid is door het rijk, de gemeente Utrecht en de Nevobo ingezet en daar gaan wij ons als Utrechtse sportverenigingen ook aan houden. We zullen het met elkaar veilig moeten houden als we dit seizoen wel af willen maken. Stay safe, zorg voor elkaar en neem je eigen verantwoordelijkheid,
Namens het bestuur,
Wijnand