English information page
vc Majella

Nieuwsbrief 1 seizoen 2020-2021

Beste leden van Majella,

Hierbij de 1e nieuwsbrief van seizoen 2020-2021. In deze nieuwsbrief vind je informatie over de concept teamindeling, de start van het seizoen en de AC, maar we beginnen deze nieuwsbrief met een bericht van het bestuur:

Terugkoppeling ALV

Eind oktober vorig jaar, besloten we met alle drie de aanwezige leden dat we een van onze twee algemene ledenvergaderingen digitaal zouden organiseren. Het zou de volgende najaarsALV worden, omdat de statuten ons voorschrijven de ledenvergadering aan het eind van het seizoen fysiek te organiseren. Aan mij- als toen vers geinstalleerde secretaris- de taak om uit te zoeken hoe dat in zijn werk moest gaan. Wisten wij toen veel dat er overal ter wereld pilots zouden worden gedraaid hoe je effectief vergadert met grote groepen. Geluk bij een ongeluk.

De digitale ALV was een stuk drukker bezocht dat de laatste fysieke edities. Met 36 leden liepen we de agenda door, hoorden we van de diverse commissies over het afgelopen seizoen en de plannen voor volgend jaar, werden vragen gesteld en beantwoord en werd het resultaat van de online stemming besproken met betrekking tot wat personele wisselingen in bestuur en de kascommissie, de begroting en de besteding van het surplus. Wat ons betreft was het geslaagd. Niet alleen omdat we de besluiten gebaseerd hebben op een veel groter aantal leden (ongeveer 60 stemmers!), maar juist ook omdat de discussies die we konden voeren de agenda van de volgende ALV bepalen. En zo wordt het veel meer een aangelegenheid van ons allen. Tenslotte besturen we voor de leden en dus het best met de leden. Aan alle aanwezigen: dank!

Voor de nieuwsgierigen zijn de notulen momenteel al terug te vinden op de website.

Impact Corona

Terug naar de crisis die ons zo gezellig online verenigde. Waar we eerst nog grappige alternatieven konden bedenken voor het verplichte handje aan het net voor de wedstrijd, werd niet veel later het seizoen abrupt beëindigd. En ook nu de TC graag nieuwe talenten goed binnen club wil laten landen, zijn de binnentrainingen nog niet aan de orde. Voor een deel van ons biedt het zand nu uitkomst om toch nog een balletje te slaan, maar laten we hopen dat ook het zaalseizoen straks- zij het met aanpassingen- van start kan. De TC en de beachcommissie hebben al laten zien dat er met creatieve oplossingen heel wat mogelijk is. Dank daarvoor.

Er is nauw contact met de bond en we houden jullie op de hoogte als er echt iets nieuws te melden is. Mochten jullie vragen hebben in de tussentijd, mail ons vooral op bestuur@vcmajella.nl.

En hoe fijn de ALV opkomst ook was, we hopen jullie snel (weer)live te treffen op het zand en in de zaal!

Lieve, gezonde en sportieve groet,
Het bestuur.

Belangrijke data

4 Augustus: Start zaaltrainingen
5 september: Vrijwilligersuitje
12 september: Toverpot toernooi
19 september: 1e Wedstrijden
26 september: 1e Thuisavond met openingsfeest

Nieuwe bestuursleden

Op de ALV van woensdag 27 mei 2020 zijn er 2 nieuwe bestuursleden gekozen die Mark en Han gaan vervangen als voorzitter en penningmeester: Wijnand Vellekoop en Klaartje Wierbos. Hieronder stellen zij zich kort aan jullie voor.

Wijnand

Ik ben Wijnand en ik zal de komende jaren de rol van voorzitter oppakken. Ik speel sinds 2003 bij Majella en zit in heren 4 als Libero. Twee jaar geleden zijn we verhuist van Utrecht naar Bunnik en ik werk in het dagelijks leven bij de Veiligheidsregio / Brandweer in Hilversum. Ik heb de meeste bestuursrollen al eerder binnen Majella op me genomen, maar elk bestuur is weer nieuw en neemt weer nieuwe uitdagingen mee. Ik heb binnen het Utrechtse (beach)volleybal ook nog een aantal andere petten op en daardoor korte lijntjes naar andere verenigingen, de beheerders, de Nevobo en de gemeente.

Klaartje

Mijn naam is Klaartje, woonachtig in het altijd levendige Utrecht Overvecht en sinds 2014 spelend bij Majella. Eerst in dames 6, maar sinds een paar seizoenen in dames 5. De afgelopen jaren ben ik veel bezig geweest met mijn deeltijdstudie, maar vanaf september heb ik weer tijd om wat anders te doen! Ik werk als zakelijk leider bij Theater Vis à Vis en dat betekent onder andere veel begrotingen en financiële puzzels. Dus die kennis neem ik mee in mijn nieuwe rol als penningmeester. Excel is my middle name.

Aandragen ideeën besteding surplus

Doordat de trainingen en wedstrijden eerder zijn gestopt vanwege Corona, hebben we geld over van de zaalhuur van vorig seizoen.
Het geld is nadrukkelijk niet bedoeld om de bankrekening van Majella te spekken, maar moet ten goede komen aan de leden. We roepen alle leden en commissies op om hiervoor ideeën aan te dragen. Deze kunnen gestuurd worden naar de penningmeester.

TC nieuws

Concept teamindeling

Het is voor de TC op dit moment een hele uitdaging om de teamindeling rond te krijgen omdat we geen selectietrainingen in mei hebben kunnen doen. Gelukkig hebben we de afgelopen 2 dinsdagen op het gras in Zuilen een aantal velden op kunnen bouwen, waardoor we toch een aantal nieuwe dames hebben kunnen uitnodigen. De onderstaande indeling is echter nog echt in concept. Eind augustus hopen we de definitieve teamindeling te kunnen maken.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Inge (sv) Lieke (sv) Saskia (sv) Karin v B (sv) Sietske (sv) Jytte (sv)
Miriam (sv) Nienke (sv) vacature sv Marinka (sv) Malou (sv) vacature sv
Linda d H (dia) Sanne V (dia) Marjolein (dia) Ilonka (dia) Fanny (dia) Mandy (dia)
Jente (dia) Annemiek (dia) Iris K (dia) Janneke (dia) Nadine (dia) selectie dia*
Patricia (mid) Femke  (mid) Jorinke (mid) Sanne G (mid) Tinka (mid) Sanne H (mid)
Suzanne Kok (mid) Tamara (mid) Rosan (mid) Annelies Niewijk (mid) Klaartje (mid) Lianne H (mid)
vacature mid Iris V (mid) Manon (mid) Josha Haak (mid) Susanne vd L (mid) Esther (mid)
Marijke van Roekel (pl) Petra (pl) Sonja (pl) Martine (pl) Annelot (mid) Anna Marije (mid)
Myron (pl) Anne (pl) Arianne (pl) Marieke (pl) Svenja (pl) Lonneke (pl)
vacature pl Charlotte (pl) Ivette (pl) Eva Bassa (pl) Lisette (pl) Linda M (pl)
Lyanne Spittje (lib) Miranda Schenk (pl) Rosanne (pl) Noortje Versteijlen (pl) selectie pl* Doris (pl)
Iris T (mt) Daphne (lib) Maresa (lib) Linda N (lib) selectie pl* selectie pl*
Eline (mt) Milou (mt) Dani (mt)
Kim (mt) Renee (mt)

* Er zijn 4 plekken bij elkaar in D5/6 op pl/dia. Deze worden opgevuld door Annick, Bernedette, Lotte en Vera na selectietrainingen in augustus

H1

H2

H3

H4

Slapend

Nils B (sv) Peter R (sv) Maikel (sv) Freddy (sv) Marije
Henri (sv) Ruben (sv) Mark B (sv) Peter H (sv) Linda P
Jan F (dia) Bas (dia) Reijer (dia) Marco (dia) Karin L
Daniel (dia) Bram (dia) Sander (dia) David V (dia)
Nils v I (mid) Lieuwe (mid) Erik B (mid) Daan (mid)
Jan-Willem (mid) Jacob-Jan (mid) Reinout (mid) vacature mid
Martijn v B (mid) Joost (mid) Cas (mid) vacature mid
Martijn R (pl) Martin (pl) Eric-Pieter (pl) Mark P (pl)
Rohan (pl) Coen (pl) Remco (pl) Erwin (pl)
Wouter (pl) Jan B (pl) Michiel (pl) Paul (pl)
David T (pl/lib) Arjen (pl) Bart (pl) Olaf (pl)
Erik D (pl/lib) Thomas (lib) Maarten (lib) Wijnand (lib)
Marien (mt) Roy (mt)
Stefan (mt) Jeroen (mt)

Spelers gezocht

Voor de vacatures op sv in D3 en D6 hebben we een aantal dames uitgenodigd om mee te trainen in augustus.
Voor de vacatures in D1 zijn we echter nog op zoek naar dames met promotieklasse niveau. Als je nog iemand weet, laat ze dan contact opnemen met de TC. Ook voor de vacatures in H4 zijn we nog op zoek naar spelers, dus gooi een lijntje uit in je netwerk.

Mailgroepen

Vanaf 1 juli zullen de mailgroepen aangepast worden naar deze concept teamindeling. Deze kan je dan weer gebruiken om te mailen met je hele team.

Start trainingen

Normaliter zou de 1e training weer op 18 augustus zijn. Maar omdat het seizoen zo vroeg geëindigd is en er nog wat selectietrainingen nodig zijn, gaan we vanaf 4 augustus weer starten met de trainingen in de zaal. Het trainingsschema volgt in juli. Willen jullie al wel inventariseren wie er de eerste weken van augustus nog op vakantie zijn en aan de TC laten weten als je team echt met weinig spelers is? Dan kijken we of we de eerste trainingen teams moeten samenvoegen.

Controleren ballen

Omdat de teams de laatste trainingen niet de mogelijkheid hebben gehad om de ballen in te leveren wil de TC deze graag op de 1e trainingen gaan controleren. Controleer alvast met je team wie de ballen thuis heeft. Als er te weinig ballen, kapotte ballen of ballen van andere teams in zitten willen we jullie vragen dit alvast door te geven (dat scheelt aan het begin van het seizoen werk) via tc@vcmajella.nl of je teammanager.

Concept poule indeling

Op 2 juni is de concept poule indeling bekend gemaakt. De plek die de TC had aangevraagd voor D4 in de 2e klasse is toegekend. En ook het verzoek dat heren 4 weer in Utrecht zou willen spelen.
Je kunt de concept poule indeling vinden op de Majella site bij je eigen team en stand, op www.volleybal.nl en in de MijnVolleybal app. Let op! het is nog een concept en de ervaring leert dat er vaak nog wel veranderingen in komen.

Afmeldtermijn vertrekkende leden

Let op! Krijg je deze nieuwsbrief nog maar ga je komend seizoen stoppen bij Majella? Denk er dan aan om je aanmelding vóór 1 juli door te geven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@vcmajella.nl.

Toverpot toernooi

Als alles goed gaat is er ook dit jaar weer een toverpottoernooi om met je team het seizoen goed te beginnen. Het toernooi is op zaterdag 12 september in sportcentrum Galgenwaard. Hou de website en facebookpagina in de gaten voor meer informatie.

Activiteitencommissie

Door de corona-crisis heeft ook de AC even stil gelegen. Maar nu het er op lijkt dat we vanaf augustus weer mogen gaan trainen en de competitie vanaf september weer zal starten, zullen wij ook weer gaan nadenken over passende activiteiten voor aankomend jaar. Nog best een uitdaging met alle onzekerheden, maar we denken dat iedereen weer erg veel behoefte heeft aan elkaar zien en samen leuke dingen doen!

Wat we komend seizoen in elk geval willen gaan doen, is een leuke activiteit voor het goede doel. Het goede doel zal het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn. Dit fonds zorgt ervoor dat ook kinderen in armoede lid kunnen worden van een sportvereniging of op muziek- of dansles kunnen. Door de corona-crisis groeit de groep kinderen in armoede helaas enorm. Een extra steun in de rug kunnen ze zeker gebruiken en daar willen wij met Majella aan bijdragen! Wij weten immers allemaal hoe leuk en belangrijk het is om te kunnen sporten!

Details volgen aankomend seizoen!

Vrijwilligers gezocht voor de volgende leuke commissies!

  • Communicatiecommissie
  • Sponsorcommissie

Op de website kan je vinden wat elke commissie doet. Heb je interesse? Spreek een van de commissie leden aan of neem contact op met het bestuur.bestuur@vcmajella.nl

Smoelenboek en Ledenadministratie

Benieuwd waar je teamgenoten wonen of een telefoonnummer nodig van een leuke dame of heer? In het ledengedeelte staat het smoelenboek met alle contactgegevens.

  • Inlognaam: Deze is ooit naar je gestuurd via de mail. Het is in principe je voornaam met een hoofletter, bijvoorbeeld Arianne. Als er meer mensen binnen de vereniging met dezelfde voornaam zijn is het je voornaam met een hoofdletter met daarachter de 1e letter van je achternaam. Dus in we hebben bijvoorbeeld KarinB en KarinL.
  • Wachtwoord: Deze zat in dezelfde mail als je inlognaam. Maar mocht het toch zo zijn dat je deze kwijt bent dan kan je de optie aanklikken ‘Wachtwoord vergeten, klik hier om te resetten’ en je krijgt een nieuw wachtwoord toegestuurd. Vink ook het vakje ‘ingelogd blijven’ aan en je kan iedereen van Majella appen, bellen of een mooie kaart sturen.
  • Ben je een echte digibeet? Neem contact op met onze webmaster David.

Kijk ook direct in het smoelenboek of al je gegevens nog kloppen. Ben je verhuisd of heb je een nieuw telefoonnummer, geef het dan door aan de ledenadministratie.