English information page
vc Majella

Vertrouwenspersoon

Ben je op zoek naar een vertrouwenspersoon binnen VC Majella, dan staat hier meer informatie. Vanuit de NeVobo wordt met name gesproken over een vertrouwenscontactpersonen (VCP), maar over het algemeen is de term vertrouwenspersoon meer ingeburgerd.

Svenja Hogenkamp en Peter Heemskerk zijn als VCP binnen Majella het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over onder andere seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.). In het beleidsdocument vertrouwenscontactpersoon wordt stapsgewijs de handelwijze van de VCP beschreven in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast is er bij de Nevobo ook een VCP, voor meer informatie zie: website Nevobo.

Je kan ze persoonlijk aanspreken of een mail sturen naar: vertrouwenspersoon@vcmajella.nl.