English information page
vc Majella

Contributie


Lidmaatschap Totaal 1e termijn 2e termijn
Vervaldatum sep 2021 feb 2022
Normaal €260,00 €130,00 €130,00
Meetrainend lid (-45%) €143,00 €71,50 €71,50
Student (-15%) €221,00 €110,50 €110,50
U-pas (-75%) €65,00 €32,50 €32,50
Slapend/verenigingslid (-75%) €65,00 €32,50 €32,50

Betalen van je contributie

In bovenstaand overzicht zijn de contributie bedragen en vervaldata te vinden voor het seizoen 2021/2022. De contributie wordt automatisch afgeschreven na het afgeven van een automatische incasso. Op deze machtiging zijn de algemene incasso voorwaarden van toepassing, waaronder een weigeringstermijn van 30 dagen welke in gaat op de datum van afschrijving. Mocht je gebruik maken van de weigeringstermijn wil de penningmeester dat ook graag weten.

Met het invullen van het inschrijfformulier verlenen (nieuwe) leden automatisch tot wederopzegging een machtiging aan Majella voor het innen van de contributie. Het bedrag wordt in twee gelijke termijnen afgeschreven.